Top

نصب، تعمیر، تعویض و رجیستر سنسور باد لاستیک کوییک سایپا

در صورتیکه علامت سنسور باد تایرها در پشت آمپر کوییک پس از هر بار روشن کردن و رانندگی برای مدت کوتاهی روشن شد و در مانیتور وسط میزان باد و دمای تایرها را عددی نامتعارف نمایش داد نشان از خرابی سنسور تایر دارد. ویدئوی انتهای صفحه را تماشا نمایید.
در صورتیکه علامت سنسور باد تایرها در پشت آمپر کوییک پس از هر بار روشن کردن و رانندگی برای مدت کوتاهی روشن شد و در مانیتور وسط میزان باد و دمای تایرها را عددی نامتعارف نمایش داد نشان از خرابی سنسور تایر دارد. ویدئوی انتهای صفحه را تماشا نمایید.