Top

نصب، تعمیر، تعویض و رجیستر سنسور باد لاستیک DS5

همانطور که در ویدئوی انتهای صفحه خودروی DS5 را ملاحظه میکنید، در صورتی که سنسور باد تایر این خودرو دچار مشکل شور علامت زرد رنگ هشدار مربوط به کم بادی به صورت مداوم نمایش داده میشود و با تنظیم باد از بین نمیرود. رفع این مشکل را به ما بسپارید.
همانطور که در ویدئوی انتهای صفحه خودروی DS5 را ملاحظه میکنید، در صورتی که سنسور باد تایر این خودرو دچار مشکل شور علامت زرد رنگ هشدار مربوط به کم بادی به صورت مداوم نمایش داده میشود و با تنظیم باد از بین نمیرود. رفع این مشکل را به ما بسپارید.