Top

نصب، تعمیر، تعویض و رجیستر سنسور باد لاستیک آریزو ۶

در صورتیکه با تنظیم باد تایرها خطای سنسور باد لاستیک آریزو ۶ از بین نمی رود و Check TPMS و یا خطای دائمی دیده میشود ویدئوی انتهای صفحه را ملاحظه نمایید.
در صورتیکه با تنظیم باد تایرها خطای سنسور باد لاستیک آریزو ۶ از بین نمی رود و Check TPMS و یا خطای دائمی دیده میشود ویدئوی انتهای صفحه را ملاحظه نمایید.