Top

نصب، تعمیر، تعویض و رجیستر سنسور باد لاستیک بنز CLS500

مرسدس بنز CLS500 دارای ۴ عدد سنسور باد لاستیک میباشد. درون هر تایر یک سنسور باد لاستیک وجود دارد. وظیفه سنسور باد چرخها، اطلاع میزان باد هر تایر به راننده میباشد. در صورتیکه خطای دائمی و علامت سنسور باد تایرها در پشت آمپر خودروی شما ظاهر گردید رفع این خطا را به پرسنل مجرب ما بسپارید. ویدئوی انتهای صفحه شما را در انتخاب یاری میکند. همچنین شما میتوانید جهت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۲۹۴۹۳۶۵۱ تماس بگیرید.
مرسدس بنز CLS500 دارای ۴ عدد سنسور باد لاستیک میباشد. درون هر تایر یک سنسور باد لاستیک وجود دارد. وظیفه سنسور باد چرخها، اطلاع میزان باد هر تایر به راننده میباشد. در صورتیکه خطای دائمی و علامت سنسور باد تایرها در پشت آمپر خودروی شما ظاهر گردید رفع این خطا را به پرسنل مجرب ما بسپارید. ویدئوی انتهای صفحه شما را در انتخاب یاری میکند. همچنین شما میتوانید جهت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۲۹۴۹۳۶۵۱ تماس بگیرید.