Top

نصب، تعمیر، تعویض و رجیستر سنسور باد لاستیک بنز E250

در مرسدس بنز E250 میزان باد تایرها به راننده توسط سنسور تعبیه شده در هر چرخ به راننده اطلاع داده میشود. در صورت مشاهده خطای نشان داده شده در ویدئوی انتهای صفحه یکی از سنسورها خراب می باشد.
در مرسدس بنز E250 میزان باد تایرها به راننده توسط سنسور تعبیه شده در هر چرخ به راننده اطلاع داده میشود. در صورت مشاهده خطای نشان داده شده در ویدئوی انتهای صفحه یکی از سنسورها خراب می باشد.