Top

نصب، تعمیر، تعویض و رجیستر سنسور باد لاستیک جیلی

خودروی جیلی در صورتیکه چراغ آلارم TPMS در پشت آمپر روشن باشد نشان از خرابی حداقل یکی از سنسورها دارد. با روشن شدن TPMS بعد از طی مسافتی کوتاه باید علت را در سنسور خراب جستجو نمود نه میزان باد تایرها. ویدیوی انتهای این صفحه را ملاحظه نمایید.
خودروی جیلی در صورتیکه چراغ آلارم TPMS در پشت آمپر روشن باشد نشان از خرابی حداقل یکی از سنسورها دارد. با روشن شدن TPMS بعد از طی مسافتی کوتاه باید علت را در سنسور خراب جستجو نمود نه میزان باد تایرها. ویدیوی انتهای این صفحه را ملاحظه نمایید.