Top

نصب، تعمیر، تعویض و رجیستر سنسور باد لاستیک جنسیس ۲۰۱۰

هیوندای جنسیس دارای ۴ عدد سنسور باد تایر میباشد. درون هر لاستیک یک سنسور باد لاستیک قرار دارد. سنسور باد چرخ وظیفه اطلاع رسانی وضعیت باد تایرها را به راننده بر عهده دارد. ویدئوی انتهای صفحه هیوندا جنسیس با خطای Low Tire Pressure را نمایش میدهد که پس از انجام تست بر روی سنسورها و رفع خطا به حالت نرمال برگشته است. شما میتوانید جهت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۲۹۴۹۳۶۵۱ تماس بگیرید.
هیوندای جنسیس دارای ۴ عدد سنسور باد تایر میباشد. درون هر لاستیک یک سنسور باد لاستیک قرار دارد. سنسور باد چرخ وظیفه اطلاع رسانی وضعیت باد تایرها را به راننده بر عهده دارد. ویدئوی انتهای صفحه هیوندا جنسیس با خطای Low Tire Pressure را نمایش میدهد که پس از انجام تست بر روی سنسورها و رفع خطا به حالت نرمال برگشته است. شما میتوانید جهت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۲۹۴۹۳۶۵۱ تماس بگیرید.