Top

نصب، تعمیر، تعویض و رجیستر سنسور باد لاستیک هیوندا ولاستر

در هیوندا ولستر کم شدن باد تایرها توسط یک خطا در پشت آمپر به راننده اطلاع داده میشود. در صورت تنطیم باد لاستیکها و عدم رفع خطای مربوطه یکی از سنسورهای درون چرخ مشکل دارد. ویدئوی انتهای صفحه را مشاهده نمایید.
در هیوندا ولستر کم شدن باد تایرها توسط یک خطا در پشت آمپر به راننده اطلاع داده میشود. در صورت تنطیم باد لاستیکها و عدم رفع خطای مربوطه یکی از سنسورهای درون چرخ مشکل دارد. ویدئوی انتهای صفحه را مشاهده نمایید.