Top

نصب، تعمیر، تعویض و رجیستر سنسور باد لاستیک پژو پارس

در پژو پارسهای سفارشی جدید تولید ایران مدلهای ۱۴۰۰ به بعد سنسور باد تایرها به صورت فابریکی درون تایرها قرار دارد. بر روی مانیتور داخل خودرو نیز میزان باد و دمای تایرها نمایش داده میشود. ویدئوی انتهای صفحه شما را با این آپشن جدید ایران خودرو آشنا میکند.
در پژو پارسهای سفارشی جدید تولید ایران مدلهای ۱۴۰۰ به بعد سنسور باد تایرها به صورت فابریکی درون تایرها قرار دارد. بر روی مانیتور داخل خودرو نیز میزان باد و دمای تایرها نمایش داده میشود. ویدئوی انتهای صفحه شما را با این آپشن جدید ایران خودرو آشنا میکند.