Top

نصب آپشن نمایشگر و سنسور باد لاستیک (تویوتا پرادو)

برخی تویوتا پرادوها به صورت فابریکی سنسور باد تایر ندارند. به همین دلیل با توجه به استقبال جهانی از این خودرو، آپشن سنسور باد لاستیک مختص تویوتاهای آفرودی طراحی شده است. میزان باد و دمای لاستیکها به راننده به صورت لحظه ای گزارش میشود. قابلیت تنظیم آلارم مینیمم و ماکسیمم میزان باد در این آپشن وجود دارد. بدین ترتیب در هنگام کویر نوردی که میزان باد تایرها کمتر از حد نرمال تنظیم میگردد، شما میتوانید آلارم را تنظیم نمایید تا کمتر از حد مورد نظر شما آلارم دهد. مثلا در کمتر از ۷ پی اس آی آلارم به شما داده شود. به همین ترتیب در جاده های معمولی شما میتوانید میزان آلارم را به ۲۷ پی اس آی برسانید که کمتر از این مقدار به شما آلارم دهد. همچنین میزان حداکثر دما در این نمایشگرها قابل تنظیم است. مثلا میتوان نمایشگر را طوری تنظیم نمود که اگر دمای تایری بیش از ۶۵ درجه سانتیگراد شد آلارم افزایش دما دهد. ویدئوی انتهای این صفحه یک نمونه از سیستمهای نصب شده جهت پایش میزان باد و دمای چرخها در تویوتا پرادو توسط کارشناسان ما را نمایش میدهد. کلیه امور نصب و راه اندازی این سیستم را به کارشناسان مجرب ما واگذار نمایید.
برخی تویوتا پرادوها به صورت فابریکی سنسور باد تایر ندارند. به همین دلیل با توجه به استقبال جهانی از این خودرو، آپشن سنسور باد لاستیک مختص تویوتاهای آفرودی طراحی شده است. میزان باد و دمای لاستیکها به راننده به صورت لحظه ای گزارش میشود. قابلیت تنظیم آلارم مینیمم و ماکسیمم میزان باد در این آپشن وجود دارد. بدین ترتیب در هنگام کویر نوردی که میزان باد تایرها کمتر از حد نرمال تنظیم میگردد، شما میتوانید آلارم را تنظیم نمایید تا کمتر از حد مورد نظر شما آلارم دهد. مثلا در کمتر از ۷ پی اس آی آلارم به شما داده شود. به همین ترتیب در جاده های معمولی شما میتوانید میزان آلارم را به ۲۷ پی اس آی برسانید که کمتر از این مقدار به شما آلارم دهد. همچنین میزان حداکثر دما در این نمایشگرها قابل تنظیم است. مثلا میتوان نمایشگر را طوری تنظیم نمود که اگر دمای تایری بیش از ۶۵ درجه سانتیگراد شد آلارم افزایش دما دهد. ویدئوی انتهای این صفحه یک نمونه از سیستمهای نصب شده جهت پایش میزان باد و دمای چرخها در تویوتا پرادو توسط کارشناسان ما را نمایش میدهد. کلیه امور نصب و راه اندازی این سیستم را به کارشناسان مجرب ما واگذار نمایید.