Top

نصب آپشن نمایشگر و سنسور باد لاستیک (هیوندا سوناتا)

برخی خودروهای سوناتا موجود در ایران سنسور باد تایر ندارند. این خودروها با مشکل کم شدن باد لاستیکها و ترکیدگی لاستیک مواجه هستند. برای اجتناب از اینگونه حوادث، انواع مختلفی از نمایشگر و سنسور باد تایر برای این خودرو پیشنهاد میگردد. نمونه فوق با توجه به سلیقه مشتری بر روی گوشی اطلاعات مربوط به میزان فشار باد و دمای لاستیکها را نمایش میدهد. به ویدئوی انتهای صفحه توجه نمایید.
برخی خودروهای سوناتا موجود در ایران سنسور باد تایر ندارند. این خودروها با مشکل کم شدن باد لاستیکها و ترکیدگی لاستیک مواجه هستند. برای اجتناب از اینگونه حوادث، انواع مختلفی از نمایشگر و سنسور باد تایر برای این خودرو پیشنهاد میگردد. نمونه فوق با توجه به سلیقه مشتری بر روی گوشی اطلاعات مربوط به میزان فشار باد و دمای لاستیکها را نمایش میدهد. به ویدئوی انتهای صفحه توجه نمایید.