Top

نصب آپشن نمایشگر و سنسور باد لاستیک (دنا پلاس توربو)

با توجه به اینکه در بسیاری از خودروهای جدید سیستم مانیتورینگ میزان باد و دمای تایرها نصب شده اند، برای خودروهای تولید ایران نیز این آپشن ضروری به نظر میرسد. در دناپلاس فوق در هر تایر یک سنسور قرار میگیرد. در این خودرو مشتری نوع نمایشگر فندکی را برای خودروی خود پسندیدند. تعداد متنوعی از نمایشگرها بر روی خودروی فوق قابل نصب می باشد. لطفا نوع مورد نطر خود را با ما در میان بگذارید تا بیشتر بتوانیم در این مهم شما را یاری کنیم. ویدیوی انتهای صفحه شما را در انتخاب کمک میکند.
با توجه به اینکه در بسیاری از خودروهای جدید سیستم مانیتورینگ میزان باد و دمای تایرها نصب شده اند، برای خودروهای تولید ایران نیز این آپشن ضروری به نظر میرسد. در دناپلاس فوق در هر تایر یک سنسور قرار میگیرد. در این خودرو مشتری نوع نمایشگر فندکی را برای خودروی خود پسندیدند. تعداد متنوعی از نمایشگرها بر روی خودروی فوق قابل نصب می باشد. لطفا نوع مورد نطر خود را با ما در میان بگذارید تا بیشتر بتوانیم در این مهم شما را یاری کنیم. ویدیوی انتهای صفحه شما را در انتخاب کمک میکند.