Top

نصب آپشن نمایشگر و سنسور باد لاستیک (دناپلاس اتومات)

با توجه به اینکه دناپلاس توربو شارژ اتوماتیک دارای وزن سنگینی میباشد و در نتیجه نهایتا این وزن بر روی تایرها می افتد، اطلاع از میزان باد و دمای لاستیکها جهت جلوگیری از ترکیدگی لاستیک و خطرات احتمالی حائز اهمیت است. لذا نصب سنسور باد تایرها در دناپلاس توربو شارژ اتوماتیک ضروری به نظر میرسد. مجموعه ما انواع مختلفی از سنسور باد تایرها همراه با خدمات نصب و راه اندازی برای این خودرو را به شما ارایه می دهد. ویدئوی انتهای صفحه یک نمونه از موارد نصب شده توسط پرسنل مجرب ما را نمایش میدهد.
با توجه به اینکه دناپلاس توربو شارژ اتوماتیک دارای وزن سنگینی میباشد و در نتیجه نهایتا این وزن بر روی تایرها می افتد، اطلاع از میزان باد و دمای لاستیکها جهت جلوگیری از ترکیدگی لاستیک و خطرات احتمالی حائز اهمیت است. لذا نصب سنسور باد تایرها در دناپلاس توربو شارژ اتوماتیک ضروری به نظر میرسد. مجموعه ما انواع مختلفی از سنسور باد تایرها همراه با خدمات نصب و راه اندازی برای این خودرو را به شما ارایه می دهد. ویدئوی انتهای صفحه یک نمونه از موارد نصب شده توسط پرسنل مجرب ما را نمایش میدهد.