Top

سنسور باد لاستیک اندروید و ios

نمایش میزان باد و دمای تایرها توسط گوشی موبایل (اندروید یا ios) و به صورت همزمان در مانیتور خودرو از مزایای این محصول میباشد. در صورت کم باد شدن یا حرارت بالای لاستیکها خطا به سرعت به گوشی و نیز مانیتور خودرو اطلاع داده میشود. برای اطلاعات بیشتر ویدئوی انتهای صفحه را ملاحظه نمایید.
نمایش میزان باد و دمای تایرها توسط گوشی موبایل (اندروید یا ios) و به صورت همزمان در مانیتور خودرو از مزایای این محصول میباشد. در صورت کم باد شدن یا حرارت بالای لاستیکها خطا به سرعت به گوشی و نیز مانیتور خودرو اطلاع داده میشود. برای اطلاعات بیشتر ویدئوی انتهای صفحه را ملاحظه نمایید.