Top

نصب آپشن نمایشگر و سنسور باد لاستیک (پرادو)

نمایشگر و سنسور باد تایر در خودروی پرادو توسط مجموعه ما نصب میگردد. در خودروی پرادو که تصویر آنرا ملاحظه می نمایید، درون هر تایر یک سنسور نصب شده است. وظیفه این سنسورها ارسال اطلاعات دما و میزان باد تایرها به راننده میباشد. راننده این اطلاعات را بر روی مانیتور خودرو و در صورت نیاز بر روی گوشی به صورت همزمان میبیند. در صورتیکه دمای هر یک از تایرها زیاد شود و یا میزان باد آنها تغییر ناگهانی نماید و یا کمتر یا بیشتر از میزان تنظیم شده توسط کاربر گردد، خطای لاستیک مربوطه به راننده از طریق تلفن همراه و نیز مولتی مدیای مانیتور وسط اطلاع داده میشود.
نمایشگر و سنسور باد تایر در خودروی پرادو توسط مجموعه ما نصب میگردد. در خودروی پرادو که تصویر آنرا ملاحظه می نمایید، درون هر تایر یک سنسور نصب شده است. وظیفه این سنسورها ارسال اطلاعات دما و میزان باد تایرها به راننده میباشد. راننده این اطلاعات را بر روی مانیتور خودرو و در صورت نیاز بر روی گوشی به صورت همزمان میبیند. در صورتیکه دمای هر یک از تایرها زیاد شود و یا میزان باد آنها تغییر ناگهانی نماید و یا کمتر یا بیشتر از میزان تنظیم شده توسط کاربر گردد، خطای لاستیک مربوطه به راننده از طریق تلفن همراه و نیز مولتی مدیای مانیتور وسط اطلاع داده میشود.