Top

نصب آپشن نمایشگر و سنسور باد لاستیک (برلیانس)

خودروی برلیانس در ایران سنسور باد لاستیک ندارد. با نصب این آپسن بر روی این خودرو میزان باد و دمای هر تایر به راننده اطلاع داده میشود. همچنین با توجه به تفاوت در نوع نمایشگرهای موجود در مجموعه ما، تنوع زیادی در انتخاب محصول برای شما وجود دارد. ویدئوی انتهای صفحه یک نمونه از موارد نصب شده توسط مجموعه ما را بر روی خودروی برلیانس نشان می دهد.
خودروی برلیانس در ایران سنسور باد لاستیک ندارد. با نصب این آپسن بر روی این خودرو میزان باد و دمای هر تایر به راننده اطلاع داده میشود. همچنین با توجه به تفاوت در نوع نمایشگرهای موجود در مجموعه ما، تنوع زیادی در انتخاب محصول برای شما وجود دارد. ویدئوی انتهای صفحه یک نمونه از موارد نصب شده توسط مجموعه ما را بر روی خودروی برلیانس نشان می دهد.