Top

نصب، تعمیر، تعویض و رجیستر سنسور باد لاستیک تویوتا CHR

در بسیاری از خودروهای تویوتا CHR علیرغم وجود سنسور داخل هر تایر، راننده از میزان باد و دمای لاستیکها مطلع نیست. تنها یک علامت زرد رنگ به راننده این هشدار را میدهد که برای یکی از تایرها اتفاقی افتاده است و معلوم نیست کدام چرخ و چه مشکلی باعث روشن شدن این آلارم شده است. نمایشگر مورد بررسی میزان باد و دمای لاستیکها را به صورت جداگانه به راننده نمایش میدهد تا در موقع روشن شدن چراغ آلارم پشت آمپر، علت آن را به صورت دقیق به راننده گزارش دهد.
در بسیاری از خودروهای تویوتا CHR علیرغم وجود سنسور داخل هر تایر، راننده از میزان باد و دمای لاستیکها مطلع نیست. تنها یک علامت زرد رنگ به راننده این هشدار را میدهد که برای یکی از تایرها اتفاقی افتاده است و معلوم نیست کدام چرخ و چه مشکلی باعث روشن شدن این آلارم شده است. نمایشگر مورد بررسی میزان باد و دمای لاستیکها را به صورت جداگانه به راننده نمایش میدهد تا در موقع روشن شدن چراغ آلارم پشت آمپر، علت آن را به صورت دقیق به راننده گزارش دهد.