Top

نصب آپشن نمایشگر و سنسور باد لاستیک (دنا پلاس)

در دناپلاس فوق با توجه به سلیقه مشتری نوع نمایشگر از نوع اندرویدی انتخاب شده است. بدین ترتیب راننده میتواند کلیه اطلاعات میزان باد و دمای تایرها را از طریق اپلیکیشن گوشی (اندروید یا ios) مشاهده نماید. همچنین یک نمایشگر کوچک نیز داخل خودرو نصب شده است که در صورت عدم اتصال گوشی به سنسورها، آن نمایشگر اطلاعات و هشدارهای مربوطه را به راننده نمایش دهد. ویدئوی انتهای صفحه شما را در انتخاب کمک مینماید.
در دناپلاس فوق با توجه به سلیقه مشتری نوع نمایشگر از نوع اندرویدی انتخاب شده است. بدین ترتیب راننده میتواند کلیه اطلاعات میزان باد و دمای تایرها را از طریق اپلیکیشن گوشی (اندروید یا ios) مشاهده نماید. همچنین یک نمایشگر کوچک نیز داخل خودرو نصب شده است که در صورت عدم اتصال گوشی به سنسورها، آن نمایشگر اطلاعات و هشدارهای مربوطه را به راننده نمایش دهد. ویدئوی انتهای صفحه شما را در انتخاب کمک مینماید.