Top

نصب، تعمیر، تعویض و رجیستر سنسور باد لاستیک نیسان مورانو

نیسان مورانو دارای سیستم پایش میزان باد لاستیکها می باشد. در صورتی که یکی از لاستیکها کم باد گردد خطا در پشت آمپر ظاهر میشود. اگر این خطا با افزایش باد از بین نرود، به معنای خرابی سنسور میباشد. تعمیر و یا تعویض این سنسور را با سنسورهای فابریکی به ما بسپارید. با ما در تماس باشید. ۰۹۱۲۹۴۹۳۶۵۱
نیسان مورانو دارای سیستم پایش میزان باد لاستیکها می باشد. در صورتی که یکی از لاستیکها کم باد گردد خطا در پشت آمپر ظاهر میشود. اگر این خطا با افزایش باد از بین نرود، به معنای خرابی سنسور میباشد. تعمیر و یا تعویض این سنسور را با سنسورهای فابریکی به ما بسپارید. با ما در تماس باشید. ۰۹۱۲۹۴۹۳۶۵۱