Top

نصب، تعمیر، تعویض و رجیستر سنسور باد لاستیک اپتیما

کیا اپتیما داراس سیستم مانیتورینگ میزان باد تایرها میباشد. سنسور باد لاستیک کیا اپتیما درون هر تایر قرار میگیرد. در صورتیکه میزان باد تایرها کمتر از حد مجاز باشد خطای کم شدن باد به راننده ارسال میگردد. در صورت خرابی هر یک از سنسورها خطای دائمی در پشت آمپر ظاهر میشود و با تنظیم باد از بین نمیرود. خطای دائمی Check TPMS به همراه آیکون کم شدن باد به معنای خرابی یا عدم وجود یک سنسور میباشد. در اینگونه موارد با پرسنل مجرب ما تماس بگیرید. ۰۹۱۲۹۴۹۳۶۵۱ 
کیا اپتیما داراس سیستم مانیتورینگ میزان باد تایرها میباشد. سنسور باد لاستیک کیا اپتیما درون هر تایر قرار میگیرد. در صورتیکه میزان باد تایرها کمتر از حد مجاز باشد خطای کم شدن باد به راننده ارسال میگردد. در صورت خرابی هر یک از سنسورها خطای دائمی در پشت آمپر ظاهر میشود و با تنظیم باد از بین نمیرود. خطای دائمی Check TPMS به همراه آیکون کم شدن باد به معنای خرابی یا عدم وجود یک سنسور میباشد. در اینگونه موارد با پرسنل مجرب ما تماس بگیرید. ۰۹۱۲۹۴۹۳۶۵۱