Top

نصب، تعمیر، تعویض و رجیستر سنسور باد لاستیک پژو ۲۰۷

خودروی ۲۰۷ با توجه به استقبال بسیاری از ایرانیان و اقبال عمومی، بسیار مورد توجه خریداران قرار گرفته است. استانداردهای ۸۵ گانه در حال اجرا در این خودرو میباشند تا علاقه مندان به این خودرو حس بهتری از سواری این خودرو به همراه امنیت بیشتر داشته باشند. در همین راستا سنسور باد تایرها در این خودرو به صورت فابریکی برای اواین بار توسط ایرانخودرو نصب شده است. این سیستم میزان باد و دمای لاستیکها را به راننده نمایش میدهد.
خودروی ۲۰۷ با توجه به استقبال بسیاری از ایرانیان و اقبال عمومی، بسیار مورد توجه خریداران قرار گرفته است. استانداردهای ۸۵ گانه در حال اجرا در این خودرو میباشند تا علاقه مندان به این خودرو حس بهتری از سواری این خودرو به همراه امنیت بیشتر داشته باشند. در همین راستا سنسور باد تایرها در این خودرو به صورت فابریکی برای اواین بار توسط ایرانخودرو نصب شده است. این سیستم میزان باد و دمای لاستیکها را به راننده نمایش میدهد.