Top

نصب، تعمیر، تعویض و رجیستر سنسور باد لاستیک بورگوارد

خودروی بورگوارد BX7 دارای ۴ عدد سنسور باد تایر میباشد. سنسور باد لاستیک بورگوارد BX7 وظیفه ارسال اطلاعات میزان باد و دمای چرخها را به راننده بر عهده دارد. خرابی یا عدم وجود یک سنسور در این خودرو باعث عدم نمایش اطلاعات تایر مربوطه و همچنین خطای دائمی پشت آمپر میگردد. در اینگونه موارد بررسی علت خطا و رفع آنرا به ما بسپارید. ۰۹۱۲۹۴۹۳۶۵۱
خودروی بورگوارد BX7 دارای ۴ عدد سنسور باد تایر میباشد. سنسور باد لاستیک بورگوارد BX7 وظیفه ارسال اطلاعات میزان باد و دمای چرخها را به راننده بر عهده دارد. خرابی یا عدم وجود یک سنسور در این خودرو باعث عدم نمایش اطلاعات تایر مربوطه و همچنین خطای دائمی پشت آمپر میگردد. در اینگونه موارد بررسی علت خطا و رفع آنرا به ما بسپارید. ۰۹۱۲۹۴۹۳۶۵۱