Top

نصب، تعمیر، تعویض و رجیستر سنسور باد لاستیک نیسان جوک

نیسان جوک دارای ۴ عدد سنسور باد تایر میباشد. در صورتیکه باد هر یک از لاستیکها کاهش یابد خطای مربوط به سنسور باد در پشت آمپر ظاهر میشود. در مواردی که خطای سنسور باد پشت آمپر از بین نمیرود، تشخیص علت خطا را به ما بسپارید. تجربه زیاد ما در تعمیر و تعویض ستسور باد لاستیک نیسان جوک شما را در انتخاب یاری میکند. با ما در تماس باشید. ۰۹۱۲۹۴۹۳۶۵۱
نیسان جوک دارای ۴ عدد سنسور باد تایر میباشد. در صورتیکه باد هر یک از لاستیکها کاهش یابد خطای مربوط به سنسور باد در پشت آمپر ظاهر میشود. در مواردی که خطای سنسور باد پشت آمپر از بین نمیرود، تشخیص علت خطا را به ما بسپارید. تجربه زیاد ما در تعمیر و تعویض ستسور باد لاستیک نیسان جوک شما را در انتخاب یاری میکند. با ما در تماس باشید. ۰۹۱۲۹۴۹۳۶۵۱