Top

نصب، تعمیر، تعویض و رجیستر سنسور باد لاستیک نیسان مورانو

در صورتیکه چراغ آلارم سنسور باد تایر نیسان مورانو روشن شده باشد و با تنظیم باد خاموش نشود، خطا مربوط به یکی از سنسورها میباشد. در اینصورت باید سنسور مورد نظر تعمیر و یا تعویض گردد. در انتهای این صفحه ویدئوی نیسان مورانو با خطای سنسور باد تایر قبل و بعد از حل مشکل نشان داده شده است. 
در نیسان مورانو در صورتیکه باد یکی از تایرها کم شود، چراغ آلارم مورد نظر روشن میشود. در این گونه موارد باید تایرها چک شوند و مشکل سریعا برطرف گردد. در صورتیکه پس از رفع مشکل همچنان این خطا روشن بماند باید به متخصصین این امر مراجعه کنید تا علت خطا را بررسی نمایند. ما با تجربه بسیار در تعمیر و تعویض سنسور باد لاستیک نیسان مورانو شما را در این کار یاری میکنیم. ویدئوی انتهای این صفحه نیسان مورانو با این خطا و رفع خطا را نمایش میدهد.