Top

نصب، تعمیر، تعویض و رجیستر سنسور باد لاستیک مازراتی گرن کابریو

سنسور باد لاستیک انواع خودروی مازراتی به همراه خدمات نصب و رجیستر در مجموعه تخصصی ما انجام میشود. نصب تخصصی سنسور باد لاستیک این خودرو به همراه عملیات راه اندازی و تست جاده از خدمات ماست. در انتهای این صفحه ویدئوی تعویض سنسورهای باد تایر این خودرو گنجانده شده است.
خودروی مازراتی گرن کابریو میزان باد هر ۴ تایر را به راننده نمایش میدهد. در صورتیکه یکی از تایرها کم باد و یا دچار کاهش باد ناگهانی شود سریعا راننده مطلع میگردد. عدم‌کارکرد صحیح یک سنسور از این خودرو باعث تحمیل هزینه های گزافی به راننده میگردد. همچنین امنیت این خودرو به کارکرد صحیح این سنسورها وابسته است. در سرعتهای بالا با توجه به ۸ سیلندر بودن و سنگینی موتور این مهم بیشتر نمود پیدا میکند. در ویدئوی ذیل ما را بهتر بشناسید.