Top

نصب، تعمیر، تعویض و رجیستر سنسور باد لاستیک کیا اپتیما

در بسیاری از خودروهای امروزی سیستم پایش میزان باد و دمای لاستیکها درون تایرها تعبیه شده است. کیا اپتیما نیز از این سیستم هوشمند TPMS بهره میگیرد. در صورتیکه باد هر یک لاستیکها از میزان خاصی پایینتر بیاید و یا دچار تخلیه ناگهانی شود سریعا راننده مطلع میگردد. لطفا ویدئوی انتهای این صفحه را که مربوط به Kia Optima میباشد، نظاره نمایید.
در کیا اپتیما در صورتیکه یکی از سنسورهای تایر و یا تعداد بیشتری از آنها دچار مشکل شوند خطای Check TPMS در پشت آمپر ظاهر میشود. در برخی موارد نیز Low Tire Pressure دیده میشود. در هر دو مورد با تنظیم باد لاستیکها خطا از بین نمیرود. این نشاندهنده خرابی و یا عدم وجود یکی از سنسورها در تایر میباشد. ویدئوی ذیل را تماشا نمایید.