Top

نصب، تعمیر، تعویض و رجیستر سنسور باد لاستیک رنو کپچر

در بسیاری از خودروها از سال ۲۰۰۷ تا کنون سنسور باد تایر درون هر ۴ لاستیک تعبیه شده است. رنو کپچر نیز از این سیستم TPMS استفاده میکند. در بسیاری از رنو کپچر های موجود در ایران درون تایرها این سنسور تعبیه شده است. البته در برخی مدلها نیز از سیستم دیگری برای تشخیص کم باد بودن لاستیکها استفاده میگردد که اطلاعات از طریق سنسورهای ABS به پشت آمپر منتقل میشود. ویدئوی انتهای صفحه Renault Captur با سنسور باد درون تایرها را نمایش میدهد.
در بسیاری از خودروها از سال ۲۰۰۷ تا کنون سنسور باد تایر درون هر ۴ لاستیک تعبیه شده است. رنو کپچر نیز از این سیستم TPMS استفاده میکند. در بسیاری از رنو کپچر های موجود در ایران درون تایرها این سنسور تعبیه شده است. البته در برخی مدلها نیز از سیستم دیگری برای تشخیص کم باد بودن لاستیکها استفاده میگردد که اطلاعات از طریق سنسورهای ABS به پشت آمپر منتقل میشود. ویدئوی انتهای صفحه Renault Captur با سنسور باد درون تایرها را نمایش میدهد.