Top

نصب، تعمیر، تعویض و رجیستر سنسور باد لاستیک ام وی ام X22

در برخی خودروهای ام وی ام X22 شاهد کاهش باد تایرها هستیم. در برخی موارد کم شدن باد لاستیک X22 به دلیل نشتی باد از کنار والف ناشی میشود که نیاز به بررسی والو مربوطه و تعویض والف میباشد. مجموعه ما بدون کوچکترین تغییر در سیستم TPMS شما، فقط و فقط والف را تعویض میکند تا دیگر شاهد کم باد شدن به دلیل نشتی باد از کنار والف نباشید. همچنین والفهای جدید نصب شده با ضمانت عدم نشتی باد مجدد ارائه میگردند.
در برخی خودروهای ام وی ام X22 شاهد کاهش باد تایرها هستیم. در برخی موارد کم شدن باد لاستیک X22 به دلیل نشتی باد از کنار والف ناشی میشود که نیاز به بررسی والو مربوطه و تعویض والف میباشد. مجموعه ما بدون کوچکترین تغییر در سیستم TPMS شما، فقط و فقط والف را تعویض میکند تا دیگر شاهد کم باد شدن به دلیل نشتی باد از کنار والف نباشید. همچنین والفهای جدید نصب شده با ضمانت عدم نشتی باد مجدد ارائه میگردند.