Top

نصب آپشن‌ نمایشگر و سنسور باد لاستیک فابریکی (نیسان ایکس تریل)

با توجه به عدم وجود سنسور باد تایر در لاستیکهای نیسان ایکس تریل، افزودن این آپشن به صورت فابریکی در پشت کیلومتر قابل انجام است. بدون کوچکترین تغییر در سیم کشی خودرو این کار توسط مجموعه ما انجام میشود. در انتهای این صفحه ویدئوی این کار گنجانده شده است.
افزودن آپشن نمایش میزان باد لاستیکها در پشت آمپر نیسان X-Trail توسط ما بدون کوچکترین تغییر در سیم کشی خودرو در کمتر از یک ساعت انجام میگیرد. ۴ عدد سنسور درون تایرها قرار گرفته و میزان باد تایرها در پشت کیلومتر نمایش داده میشود. با استفاده از کلیدهای سلکتوری روی فرمان، شما میتوانید گزینه های مورد نظر خود در مورد این سنسورها را انتخاب نمایید. جهت آشنایی بیشتر با ابن آپشن ویدئوی ذیل را تماشا نمایید.