Top

نصب آپشن‌ نمایشگر و سنسور باد لاستیک (هیوندا توسان)

هیوندا توسان در دو تیپ دارای سنسور باد تایرها و نیز بدون این آپشن به بازار عرضه می شود. در مدل بدون آپشن TPMS احتمال ترکیدگی لاستیک و صدمه مالی و جانی زیاد میباشد. لذا بسیاری از دارندگان خودرو هیوندای توسان این‌آپشن را به صورت جداگانه نصب میکنند. یکی از مواردی که میتوانید انتخاب نمایید نمونه خورشیدی نمایش داده شده در ویدئوی انتهای این صفحه میباشد.
همانطور که در تصاویر و ویدئوی ذیل میبینید نوع خورشیدی برای خودروی هیوندا توسان ذیل با توجه به درخواست مشتری نصب شده است.  با توجه به اینکه هیوندا توسان دارای جای خالی آپشن در سمت راست فرمان (پشت فرمان) می باشد، نوع نصبی نیز برای این خودرو پیشنهاد میگردد. هر یک مدلهای متنوع موجود، میزان باد لاستیکها و دمای آنها را نیز نمایش میدهند. بدین ترتیب امنیت رانندگی و سرنشینان بیشتر میگردد و از صدمات احتمالی پیشگیری میکند.