Top

نمایشگر و سنسور باد لاستیک نصبی مدل TPMS INSTAL L22

این نمایشگر میزان باد لاستیک، برای کلیه خودروها قابل نصب است. دقیقا همانند فابریکی بر روی خودرو نصب میشود (بسیاری از خودروسازها دقیقا از همین مدل استفاده میکنند) . از مزایای این نمایشگر کوچک بودن آن میباشد. بدین ترتیب در همه جای داشبورد به جای کلیدهای خالی قابل نصب است.
با فشردن کلید بر روی نمایشگر میزان باد لاستیکها TPMS، اطلاعات میزان باد هر لاستیک به ترتیب نمایش داده میشود و سپس نمایشگر خاموش می گردد. به محض بروز مشکلی در میزان باد و یا دمای لاستیکها، آلارم به صورت چشمکزن و صدای بیپ بیپ به راننده اعلام میشود.

در ویدئوی ذیل بیشتر با این مدل آشنا میشوید.