Top

نصب، تعمیر، تعویض و رجیستر سنسور باد لاستیک بنز اس ۵۰۰

در مرسدس بنز اس ۵۰۰ مدل ۲۰۱۴ میزان باد تایرها در پشت آمپر به راننده نمایش داده میشود. در صورت بروز خطا در هر یک از سنسورهای باد لاستیک بنز S500 راننده سریعا مطلع میگردد. برای آشنایی بیشتر ویدئوی انتهای صفحه را ملاحظه نمایید. 
در مرسدس بنز اس ۵۰۰ مدل ۲۰۱۴ میزان باد تایرها در پشت آمپر به راننده نمایش داده میشود. در صورت بروز خطا در هر یک از سنسورهای باد لاستیک بنز S500 راننده سریعا مطلع میگردد. برای آشنایی بیشتر ویدئوی انتهای صفحه را ملاحظه نمایید.