Top

نصب، تعمیر، تعویض و رجیستر سنسور باد لاستیک لکسوس is250 و is 300

سنسور باد لاستیک انواع لکسوس در مجموعه ما موجود میباشد. در صورتیکه اخطار سنسور باد لاستیک خودروی شما روشن شده است، علت آنرا بدون باز کردن لاستیکها از ما بخواهید. پرسنل مجرب و دستگاههای پیشزفته ما، شما را در حل این مشکل یاری می کنند. ویدئوی انتهای این صفحه مربوط به لکسوس is250 می باشد که دو سنسور آن را تعمیر کرده ایم.
لکسوس is250 در پشت آمپر خود با نمایش خطای سنسور باد به راننده کم بودن باد لاستیک را گوشزد میکند. اگر این خطا پس از تنظیم باد ثابت بماند نشان از مشکل دیگری در سیستم فشار باد لاستیکها دارد. ویدئوی ذیل این موارد را نمایش میدهد.